Η ΟΒ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 2007 από τον Κωνσταντίνο Οικονομόπουλο και την Σταματία Βλάχου με έδρα το Γέρακα Αττικής.

Ο κύριος άξονας δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι η μελέτη και κατασκευή κτιρίων κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αισθητικής. Η άρτια εργασία και η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη διασφαλίζεται αφενός από την απασχόληση ικανών και εξειδικευμένων συνεργατών σε όλα τα στάδια της κατασκευής του τεχνικού έργου και αφετέρου με τη χρήση ποιοτικών πιστοποιημένων υλικών και σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων. Η ακεραιότητα, το υψηλό ηθικό των μελών της, καθώς και η υψηλή τεχνογνωσία και η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της.

Ο Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος είναι Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μ. Βρετανία στο αντικείμενο των δομοστατικών και θεμελειώσεων. Εργάζεται από το 1996 ως Τοπογράφος Μηχανικός με κύριο αντικείμενο τα Δημόσια και Ιδιωτικά Εργα (Αττική Οδός, Προαστιακός, Π.Α.Θ.Ε. κ.λ.π.) σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους όπως «ΑΚΤΩΡ», «J&P», καθώς και ως σύμβουλος μηχανικός σε έργα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η Σταματία Βλάχου είναι Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στη Μ.Βρετανία. Εργάζεται από το 1998 ως Πολιτικός Μηχανικός με κύριο αντικείμενο τις ιδιωτικές κτιριακές κατασκευές της εταιρείας «Αφοί Βλάχου Ο.Ε.».