Διεύθυνση:
Διεύθυνση:
Κώστας Οικονομόπουλος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc Structural Engineering and Foundations
Kιν.: 6944 36 56 86
ko@obconstructions.gr
________________
Ματίνα Βλάχου
Πολιτικός Μηχανικός
Kιν.: 6944 64 62 52
mv@obconstructions.gr
________________
Γέρακα 34
Γέρακας
Τηλέφωνο:
Τηλ. 2106618240
Αποστολή Email